Organizační struktura

 

Obecní úřad

Bc. Martin Lorenc
starosta
601 335 456
sedivec@orlice.cz
Karel Novotný
místostarosta
604 813 013
sedivec@orlice.cz                
Růžena Dušková
účetní

 723 830 918

sedivec@orlice.cz

Zastupitelstvo

Kaplan Jan
Lorenc Martin
Malý Petr 
Novotný Karel 
Faltus Jan
Motyčková Pavla
Chvosta Miroslav

Finanční výbor

  • předseda: Petr Malý
  • členové: Anna Řeháková, Josef Krejsa

Kontrolní výbor

  • předseda: Karel Novotný
  • členové: Jan Faltus, Karel Adamec