Obec Šedivec

Obec Šedivec je malá horská vesnice, položená na kopce, který se táhle zvedá od údolí Tiché Orlice a klesá k Divoké Orlici a Nekořskému potoku. Šedivec se rozkládá u křižovatky silnice č. 11 Žamberk - Jablonné nad Orlicí a silnice č. 360 Letohrad - Klášterec nad Orlicí.

Obec má 196 obyvatel a v dřívějších létech byla převážně zemědělská. V současné době většina obyvatel dojíždí za prací do okolních měst, nejvíce však do Letohradu vzdáleného 4 km.

Po stranách silnice č. 11 na Žamberk se rozkládá les Obora, kde 1,5 km od Šedivce naleznete hájenku. Chloubou kyšpereckého panstva bylo hlouběji v lese leknínové jezírko a dále 0,5 km kulatý remízek. V pozdější době nebylo o jezírko ani kulatý remízek pečováno a oblast postupně zpustla. Po roce 1989 neprojevil nikdo zájem o uvedení do původního pěkného stavu a místo jezírka uvidíte v letních měsících mokřinu zarostlou vodní trávou.