Horní menu

V následnujícím týdnu bude obecní web procházet grafickými a strukturálními úpravami. Některé informace proto mohou být dočasně nedostupné. Děkujeme za pochopení.

 

Obec Šedivec

Obec Šedivec je malá horská vesnice, položená na kopce, který se táhle zvedá od údolí Tiché Orlice a klesá k Divoké Orlici a Nekořskému potoku. Šedivec se rozkládá u křižovatky silnice č. 11 Žamberk - Jablonné nad Orlicí a silnice č. 360 Letohrad - Klášterec nad Orlicí.

Obec má 196 obyvatel a v dřívějších létech byla převážně zemědělská. V současné době většina obyvatel dojíždí za prací do okolních měst, nejvíce však do Letohradu vzdáleného 4 km.

Po stranách silnice č. 11 na Žamberk se rozkládá les Obora, kde 1,5 km od Šedivce naleznete hájenku. Chloubou kyšpereckého panstva bylo hlouběji v lese leknínové jezírko a dále 0,5 km kulatý remízek. V pozdější době nebylo o jezírko ani kulatý remízek pečováno a oblast postupně zpustla. Po roce 1989 neprojevil nikdo zájem o uvedení do původního pěkného stavu a místo jezírka uvidíte v letních měsících mokřinu zarostlou vodní trávou.